Harriet van der Vleuten

iets ín handen geven

Vaak wordt mij gevraagd hoe ik er toe ben gekomen om met Uitvaartbegeleiding Harriet van der Vleuten te starten. In 1989 studeerde ik af als theoloog en daarna werkte ik vele jaren met veel plezier in de wereld van religieuzen en ontwikkelingssamenwerking. Ik werd steeds meer manager en steeds minder theoloog.  

Toen ik rond 2005 ging nadenken over hoe ik verder zou gaan in de tweede helft van mijn werkzame leven, kwam het bijstaan van mensen in het zoeken naar zingeving terug naar boven, de reden waarom ik ooit theologie was gaan studeren. De confrontatie met de dood, om moeten gaan met afscheid nemen van een dierbare is zo’n moment in het leven dat zingevingsvragen oproept. 

In 2005/2006 volgde ik de opleiding tot uitvaartbegeleider bij Meander. Later heb ik de cursus 'Begeleiden van stervenden en rouwenden' gevolgd bij het postdoctorale instituut van de theologische faculteit Tilburg/Utrecht (Arthur Polspoel). 
Uitvaartbegeleiding geeft voor mij beter weer wat ik te bieden heb, dan termen als uitvaartverzorging of begrafenisonderneming. Het zijn immers de naasten die het afscheid verzorgen en daarbij begeleid worden. Hen iets ín handen geven in plaats van (ongevraagd) alles uit handen te nemen, is wat mij motiveert in dit werk. 

Ik ben getrouwd met Jeroen Vermunt en moeder van Lisa, Kees, Tuur en Daan.